Hepatitis Monthly: May 2015, 15 (5), 12 articles.
Research Article
23/5/2015
Bandar Al-Judaibi, Roberto Hernandez Alejandro, Julia Uhanova, Paul Marotta, Mahmoud Mosli, Natasha Chandok
Review Article
25/4/2015
Reza Rezaee, Bahman Aghcheli, Vahdat Poortahmasebi, Mostafa Qorbani, Seyed Moayed Alavian, Seyed Mohammad Jazayeri
Research Article
23/5/2015
Zhao Qian, Wang Jianqiong, Li Hongmei, Zeng Rong, Li Li, Zhang Jinping, Shen Tao
Research Article
23/5/2015
Xinyi Li, Hengjiu Kang, Shuai Wang, Zhaomin Deng, Ting Yang, Yiping Jia, Yuan Yang
Research Article
23/5/2015
Zhao Hui Yang, Su Xian Yang, Cheng Zhi Qin, Yun Xiu Chen
Research Article
23/5/2015
Fatemeh Bakhshizadeh, Soheila Hekmat, Maryam Keshvari, Seyed Moayed Alavian, Ehsan Mostafavi, Hossein Keivani, Amin Doosti-Irani, Fatemeh Motevalli, Bita Behnava
Brief Report
23/5/2015
Peyman Eini, Mojgan Mamani, Marzieh Javani
Review Article
23/5/2015
Ya Wen, Yi Xiang Zheng, De Ming Tan
Research Article
23/5/2015
Yuan Liu, Ziying Zou, Bing Zhu, Zonghai Hu, Ping Zeng, Lijuan Wu
Letter
23/5/2015
Kento Imajo, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima
Research Article
23/5/2015
Minghui Liu, Yuchang Dou, Ran Sun, Yonggui Zhang, Yansong Liu
Research Article
23/5/2015
Rui-Nan Zhang, Qin Pan, Zheng Zhang, Hai-Xia Cao, Feng Shen, Jian-Gao Fan

Hepatitis Monthly accepts terms & conditions of:

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Citedby Linking DOI enabled Crossref iThenticate COPE Cross Check